List do Biskupa.

wpis w: Bez kategorii | 0

Stanisław Kocyła
Karłowiec 08.06.2020r.

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski
Ordynariusz
Diecezji Legnickiej

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W imieniu Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, informuję, że na terenie naszej Diecezji w Parafii Pod Wezwaniem ZNMP w Mirsku, ukształtował się Społeczny Komitet, dokładnie 02.02.2020r, który postawił sobie za cel – doprowadzenie do pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Działając zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 118 pkt. 2 i na podstawie Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.06.1999r. (Dz. U. Nr 62 poz. 688 z póź. zm.) jesteśmy zobowiązani do wypełnienia i przestrzegania prawa Ustawy Sejmu RP. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Spełniając ten obligatoryjny obowiązek, jesteśmy zobowiązani miedzy innymi do zebrania na początek przynajmniej 1000 podpisów pod tym projektem Ustawy, aby móc zgłosić ten fakt Marszałkowi Sejmy RP. i nadać bieg temu projektowi Ustawy. Wiemy i jesteśmy świadomi tego, jak trudnego podejmujemy się zadania. Wiemy, że nie będzie to, ani łatwo, ani przyjemnie, ponieważ pan tego świata -szatan, będzie wszystko robił i użyje wszystkich swoich sił, zdolności i możliwości, aby którekolwiek państwo współczesnego świata, ogłosiło Jezusa Chrystusa – Królem swojego kraju.
Polska jest najbliższa dokonania pełnej Intronizacji, jest już częściowo przygotowana, poprzez fakt Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został dokonany w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dnia 19 listopada 2016r. Jednak ten akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, chociaż dokonałoby Go 100% naszych Rodaków w swoich sercach, to nie czyni Jezusa Królem Polski w żadnym obowiązującym porządku prawnym, zarówno Państwowym jak i Kościelnym, o czym informujemy na stronie internetowej założonej w tym jedynym celu https://jezuskrolempolski.pl/ .
Bardzo prosimy Jego Ekscelencję Ks. Bp Ordynariusza o zapoznanie się z naszą stroną i zajęcie stanowiska, ponieważ jest zbyt dużo niezrozumienia, nieporozumienia, a wręcz fałszu i zakłamania wśród duchowieństwa i osób świeckich w sprawie intronizacyjnej w Polsce. W związku z tym, że jest to inicjatywa obywatelska, społeczna, oddolna, nie kierowana przez żadne instytucje czy organizacje świeckie jak i kościelne, naszym początkowym zamiarem było – nie angażować Kościoła hierarchicznego i Jego struktur, chociaż liczna grupa obywateli podpowiadała i stwierdzała wręcz, że te podpisy powinno się zbierać pod kościołami, to my mieliśmy inny plan. Jednak życie i praktyka weryfikuje wszelkie zamysły, pomysły i plany.
Dzisiaj bogatsi doświadczeniem zbierania podpisów pod tym Projektem Ustawy Intronizacyjnej wiemy, że bez zaangażowania pozytywnego księży naszego Kościoła katolickiego, Intronizacja w Polsce będzie raczej skazana na niepowodzenie, ponieważ widzimy to, na przykładzie negatywnego zaangażowania kilku księży w naszym Gryfowskim Dekanacie. Negatywne działanie księży polega na tym, że wiernych wprowadza się w błąd, że Intronizacja Jezusa na Króla Polski, już się dokonała, podając przykład Aktu z 19.11.2016r. i nakłaniając do wyrzucenia tych list do kosza, bo jest to niepotrzebne. (Efekt – 100% obywateli, którzy przeprowadzili konsultacje ze swoim kapłanem, oddało puste karty, kto nie podpisze tych list, jest opisane w jednym z artykułów na stronie internetowej)
Mamy nadzieję, że taka postawa naszych kapłanów wynika z braku świadomości i małego rozeznania politycznego w naszej Ojczyźnie i geopolitycznego na świecie, a jeżeli jest to w pełni świadome działanie, to kochani kapłani bierzecie na siebie wielka odpowiedzialność, za to dzieło w naszej umiłowanej i udręczonej Ojczyźnie, bo to dzieło Intronizacji w Polsce, nie jest naszym wymysłem – tego Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, nie jest żadnym widzi-misiem jakiegoś Stasia, Czesia, Józia, Eli, Ani czy Krysi. Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski od blisko 100 lat domaga się Niebo, domaga się sam Jezus Chrystus. On Siebie nie ogłosi Królem Polski, bo chociaż jest Królem i Panem Wszechświata i Jego Prawo jest najważniejsze, to, aby zostać Królem Polski, musi dokonać tego władza Państwa, ponieważ nie ma innej możliwości prawnej.
Jezus nie złamie prawa stanowionego przez władzę świecką, nie podepcze wolnej woli żadnego człowieka i narodu. Jeżeli w ustroju demokratycznym, my Polacy nie będziemy w stanie doprowadzić do pełnej Intronizacji i w tym pokoleniu, to być może będziemy musieli czekać jeszcze następne sto lat, aż się władza zmieni i będziemy mieli monarchię, wtedy będzie łatwiej i prościej.
Dzisiaj pandemia, która ogarnęła świat i naszą Ojczyznę, spowodowała, że przerwaliśmy zbieranie podpisów pod naszym projektem Ustawy, który jest do pobrania na stronie internetowej, jednak w tym miesiącu (czerwiec) wznowimy zbieranie podpisów. Jesteśmy na półmetku, tego pierwszego tysiąca, jak do tej pory, idzie trudno i mozolnie, ale pełni nadziei i ufności w opatrzność Bożą, wierzymy, że po pozytywnym odzewie Jego Ekscelencji Ks. Bp Ordynariusza, będziemy w stanie te sto tysięcy podpisów, wymaganych do zajęcia się tym projektem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zebrać w naszej Diecezji, nie mówiąc już o całym Kraju. Jeżeli Ks. Biskup potrzebowałby dodatkowych informacji, to jesteśmy otwarci na osobiste spotkanie w ograniczonym składzie Komitetu.
Szczęść Boże!

Pełnomocnik Społecznego Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Stanisław Kocyła

Otrzymują do wiadomości:
1. Konferencja Episkopatu Polski
2. Dziekan Dekanatu Gryfów Śląski
3. Proboszcz Parafii ZNMP w Mirsku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *