O nas

Kochani Rodacy! Naszym celem jest doprowadzenie do pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, zgodnie z objawieniami, jakie miała Służebnica Boża Rozalia Celakówna w pierwszej połowie XX wieku. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tymi objawieniami, ponieważ pozwoli to, na pełniejsze zrozumienie naszych działań. Do dzisiaj Polska nie dokonała tej Intronizacji, pomimo podejmowania wielu prób i zaangażowania wielu grup i komitetów powoływanych w tym celu. Jest tak dużo nieporozumienia i różnych opinii z Intronizacją związanych, że wymaga to stanowczego uporządkowania;

  1. Do pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski, potrzebne jest spełnienie koniecznego warunku – tego aktu ma dokonać władza świecka w porozumieniu i współpracy władzy kościelnej Kościoła katolickiego.
  2. Ustawę intronizacyjną w obecnym systemie politycznym w naszym kraju, może przyjąć tylko jeden organ w Państwie – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Domaganie się Intronizacji tylko od władzy kościelnej jest niezrozumieniem porządku prawnego tego świata.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa szczegółowo, kto posiada inicjatywę ustawodawczą w Polsce.

Powstanie tego Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest próbą uporządkowania i ostatecznego rozwiązania sporów i nieporozumień związanych z Intronizacją w naszej Ojczyźnie. Czy cel zostanie osiągnięty, to będzie zależało od wielu czynników lecz najważniejszym i podstawowym, będzie postawa odpowiedzialnych synów i córek naszego Narodu za obecny i przyszły los Polski, ponieważ jest to inicjatywa społeczna, czyli obecne pokolenie Polek i Polaków, mające czynne prawo wyborcze, zadecyduje o tym, czy ten Projekt Ustawy znajdzie na tyle szerokie poparcie, że Sejm RP tą Ustawę przyjmie, a Rząd RP wspólnie z Episkopatem Polski wprowadzi Ją w życie. Jeżeli w Polsce nie znajdzie się przynajmniej sto tysięcy obywateli, pragnących powierzyć Ojczyznę pod panowanie Jezusa Chrystusa, to będzie oznaczało, że my Polacy jeszcze nie jesteśmy gotowi, na spełnienie prośby i woli Nieba i czeka nas jeszcze wiele prób i cierpienia, aby dojrzała w nas świadomość odpowiedzialności za swój los i przyszłych pokoleń.