Raport

wpis w: Bez kategorii | 1

jezus chrystus królem polski
Mija rok od powołania Komitetu Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Należałoby dokonać podsumowania naszej działalności, przez ten miniony rok. Wypełniając kolejno przepisy Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24.06.1999r. O WYKONYWANIU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI – jesteśmy ciągle na etapie zbierania podpisów, poparcia Projektu Ustawy, niezbędnych do zgłoszenia w Sejmie RP i prawnego umocowania Komitetu, w celu przeprowadzenia kampanii promocyjnej i zebrania przynajmniej 100 tysięcy podpisów w całym kraju. Ostatnie posiedzenie Komitetu, odbyło się we wrześniu ubiegłego roku, ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną i obostrzeniem przepisów prawa z nią związanych, przerwaliśmy akcję zbierania podpisów na czas jesienno – zimowy. Mamy zebranych 712 podpisów z 55 miejscowość w kraju i 20 skoroszytów rozdanych znajomym z Projektem Ustawy i listami poparcia. Ile ich wróci z podpisanymi listami, to trudno przewidzieć, ponieważ zdecydowana większość naszych Rodaków, odmawia poparcia tej inicjatywie ustawodawcze. Nie prowadzimy żadnej kampanii promocyjnej, oprócz istniejącej strony internetowej. Uważamy, że bieżący rok rozstrzygnie o powodzeniu lub niepowodzeniu tej Społecznej Inicjatywy Ustawodawczej. Wszystko będzie zależało od świadomości Polaków, o ważności, doniosłości i potrzebie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jak również, sytuacji wewnętrznej w naszej Ojczyźnie i wydarzeń ogólnoświatowych. Mamy nadzieję, że sytuacja z Covid -19 na tyle się unormuje, że od marca, ponownie będziemy mogli zbierać podpisy. Bardzo prosimy wszystkich Rodaków, odpowiedzialnych za naszą umiłowaną Ojczyznę, o modlitwę w tej intencji i osobiste zaangażowanie się w zbieranie podpisów i przysyłanie na adres Komitetu.
Stanisław Kocyła

  1. Stanisław Kocyla

    Wczoraj miałem problemy z zalogowaniem się na stronie, była jakaś blokada „403 Zabroniony. Odmowa dostępu do tego zasobu na serwerze”. Dzisiaj wykonałem jeden telefon i wszystko działa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *